Om aviserne

Da Jydske Efterretninger i 1767 så dagens lys, var den i et fire siders postkortformat og udkom et par gange om ugen. Det gjorde søgearbejdet overkommeligt, men gradvist steg antallet af aviser, og deres format blev udvidet. I 1899 blev fem aviser gennemsøgt. De var fortsat på fire sider, men alle udkom nu seks dage om ugen. De mindste af dem – det socialdemokratiske Nordjyllands Arbejderblad og Brønderslev Avis, der støttede Venstre – var da i et format, der ligner det broadsheet-format, som dagbladet Politiken i dag anvender. Venstreavisen Aalborg Amtstidende og Højres Nordjylland var af et lidt større format, mens Aalborg Stiftstidende, der dengang støttede Det Moderate Venstre, var i det såkaldte lagenformat, næsten fire gange arvtageren Nordjyskes nuværende format. Det betyder, at antallet af posteringer steg fra 13 i 1767 til 696 i 1899.

Avisernes navne er forkortet i registranten. Forkortelserne dækker over:

AS – Jydske Efterretninger – 1767-1827
AS – Aalborg Stiftstidende – 1827 ff.

BA (Borchs) – Aalborg Stifts Adresse-Avis – 1809-1827

NA – Nørresundby Avis – 1858

NJ – Aalborgposten – 1861-1874
NJ – Nordjyllands Folkeblad – 1874-1892
NJ – Nordjylland – 1892-1894
NJ – Nordjyllands Morgenblad – 1894-1896
NJ – Nordjylland – 1896 ff.

AD – Aalborg Dagblad – 1879

AF – Aalborg Folketidende – 1886-1887

NS – Nordjyllands Arbejderblad – 1887 ff.

AA – Aalborg Amtstidende – 1889 ff.

VF – Brønderslev Avis – 1894 ff.

Om aviserne henvises i øvrigt til Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske aviser 1634-1989, bd. 1 og 2,